Algemene handelsvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
Auteursrecht/Copyright/Intellectueel eigendom

Deze complete website, evenals alle zich daarop bevindende bijdragen en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers van deze website mogen eenmalig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, elk gewenst en/of al het op deze website gepubliceerde materiaal en informatie downloaden of afdrukken, op voorwaarde dat dit materiaal en/of deze informatie in ieder opzicht behouden en onveranderd blijven, evenals alle auteursrechtelijke en/of merkrechtelijke aantekeningen. Ieder gebruik buiten de strenge grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming verboden en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het verveelvoudigen, vertalen, filmen en/of verwerken in elektronische systemen.

Al het materiaal op deze website mag alleen worden gebruikt voor wetmatige doeleinden.

De inhoud van deze website mag op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verdeeld of overgedragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Paradies GmbH.

De merken PARADIES, Softys, Biolana, Vitex, Paraflex, Revita, Revital, Varietta, Primesse, Greentex, Cleantex, Biofill, Ecolana,Fill Royal, Hygienica, Softlan, Softseda, Cottonesse, Paratex, Polysilk, Medica, Highloft, Paradies-Fill, Micronesse, Biocell, Microfill, reForm, Air-Active, Schlafparadies, Peterle, Softcell, Bettenparadies, Paradies Princess, Homecare, Paradies Ergonomic-System, Dryfix, Down Topper, Bioseda zijn geregistreerde handelsnamen en zowel nationaal als nationaal beschermd.

Het feit dat een merkteken niet in deze lijst en/of niet als merk (handelsmerk) in een tekst is opgenomen, hoeft niet te betekenen dat dit merkteken geen geregistreerd merk (handelsmerk) is en/of dat dit merkteken gebruikt mag worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Paradies GmbH.

Paradies GmbH zal binnen alle redelijkheid ernaar streven om correcte en volledige informatie op deze website ter beschikking te stellen. Paradies GmbH is echter niet aansprakelijk en biedt geen garanties voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de op deze website gepubliceerde informatie. Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website rechtstreeks of anderszins verwijst.

Paradies GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die via een dergelijke link bereikt kan worden. Paradies GmbH behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen of aanvullingen aan te brengen.

Paradies vennootschapsrichtlijn voor gebruik van testlabels

Bij het gebruik van testlabels dient men er rekening mee te houden dat dit slechts is toegestaan met inachtneming van de desbetreffende gebruiks-/contractvoorwaarden, evenals alle overige wettelijke vereisten.

De actuele gebruiks-/contractvoorwaarden vindt u hier:
Öko-test gebruiksvoorwaarden
Stiftung Warentest contractvoorwaarden

Aanvullend op de genoemde gebruiks-/contractvoorwaarden wordt erop gewezen dat alle testlabels uitsluitend gebruikt mogen worden in samenhang met het daadwerkelijk geteste artikel.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Paradies GmbH
Rayener Str. 14
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefoon 00 49 / 28 45 - 20 30
Telefax 00 49 / 28 45 - 20 31 50
E-mail: info@paradies.de