Privacybeleid

Wij zijn verheugd dat u onze nieuwe website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in onze ondernemingen en onze producten of diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan onze website. Gelieve dan ook de hieronder vermelde gegevens ter kennis te nemen:

1) Principes voor de omgang met persoonlijke gegevens

U kunt onze webpagina’s bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, wanneer u die zelf bij de uitvoering van een contract, bij de opening van een gebruikersaccount of bij het opnemen van contact meedeelt. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke instemming echter alleen voor de uitvoering van het contract en de afhandeling van uw aanvragen gebruikt. Na volledige uitvoering van het contract worden uw gegevens in het kader van fiscale en commercieel-juridische bewaartermijnen opgeslagen, maar voor andere toepassingen vergrendeld en na afloop van deze termijnen gewist, voor zover u het verdere gebruik van uw gegevens niet uitdrukkelijk hebt toegestaan.

Voor eigen reclamedoeleinden behouden wij alle rechten voor om uw voor- en achternamen, uw postadres en - voor zover wij deze extra gegevens in het kader van de contractuele relatie van u ontvangen hebben – uw titel, academische graad, uw geboortejaar en de benaming van uw beroep, branche of onderneming in samengevatte lijsten op te slaan en voor het verzenden van interessante aanbiedingen en gegevens over onze producten per post te gebruiken. U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde op elk moment door een bericht via de hieronder beschreven contactmogelijkheid opzeggen.

2) Uw rechten en contact opnemen

U hebt een recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en in voorkomende gevallen een recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. Indien u bijkomende vragen over de analyse, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebt, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor inlichtingen, het verzoek om blokkering, wissing en correctie van uw persoonlijke gegevens en voor het intrekken van gegeven toestemmingen. De contactgegevens vindt u in ons impressum terug.